31 Aralık 2007

Doğru Söze Ne Denir?

Ali Murat Güven'in yazılarını ilgiyle takip ettiğimi biliyorsunuz. Bir okuyucusu Ali Murat abiye güzel ve takdir dolu sözleri sıraladıktan sonra bir soru yöneltmiş : Şimdiye kadar, yeryüzündeki mütedeyyin sinemaseverlerin beğenilerine ve bağlı oldukları ahlâkî kriterlere dikkat edilerek düzenlenmiş bir "izlenmesi gereken filmler" seçkisi basıldı mı? Ülkemizde olmadığını biliyorum da, en azından batı ülkelerinde bu yönde hassasiyetleri olan sinema yazarları ve kitapları var mı?

Ali Murat abi yol gösterici bir yanıt vermiş, sizin de faydalanacağınızı düşündüğüm için cevabı buraya da almak istedim. Son cümlesine ise katılmamak mümkün değil : "...bundan bir kaç yıl önce, benzeri kaygılarla üzerinde 6 ay çalışarak hazırladığım ve www.karakutu.com sitesinde yayımlattığım "Sinema tarihinin (beyinlerimizi amaçsız bir şiddet, ucuz bir cinsellik sömürüsü, baygınlık veren siyonist propagandalar ve sinsi bir ırkçılıkla doldurmaya çalışmayan) 250 seçkin filmi" başlığı altında hazırladığım bir tavsiye listem vardı. Bu liste halen ilgili sitede duruyor ve şimdiye kadar pek çok mütedeyyin sinemasever de ondan büyük ölçüde istifade ettiklerini bildirdi. Aradan geçen üç yılda bazı filmlerle ilgili kanaatlerim değişti, ayrıca sonradan çekilen pek çok yeni filmin de bu listeye katılma ihtiyacı doğdu. Buna karşılık, sözünü ettiğim çalışma, hâlâ -en azından % 75'i itibarıyla- sağlam bir kaynakça olarak kulanılabilir. Hedefim, 2008 yılı ilkbaharında bunun 500 filmlik yeni bir versiyonunu hazırlamak ve sizlerin kullanımına sunmak… Ne de olsa câmiada para, koltuk ve itibar getirmeyen işlerin uzmanı biziz!

Hiç yorum yok: